Anlæg

Vi udfører :

 • Nyanlæg af haver
 • Renovering af haver, parker eller og industrigrunde
 • Afrømning af jord, terrænregulering, jordbearbejdning, jordforbedring
 • Sætning af kantsten
 • Flisebelægning, brolægning
 • Opbygning af trapper, stensætninger og støttemure
 • Kampestensdiger
 • Hegnsarbejde og tømrearbejde
 • Nyanlæg og såning af græsplæner
 • Plantearbejde
 • Levering og opstilling af vej- og haveinventar (borde, bænke mv.)
 • Etablering af havedamme og havebassiner