Ejendomsservice

Tilsyn af ejendommen

 • Eftersyn af tag og rensning af tagrender
 • Energiregistrering, aflæsning af el vand og varme
 • Kontrol og lovpligtig afprøvning af sprinkleranlæg
 • Småreparationer som justering af vinduer og døre
 • Opsætning og udskiftning af skilte
 • Vedligeholdelse af udenoms arealer
 • Græsklipning, rengøring af bede og hækklipning
 • Snerydning og glatførebekæmpelse
 • Indhentning af håndværkertilbud
 • Kontakt til myndigheder
 • Nødreparationer i forbindelse efter indbrud og brand mv.
 • Udskiftning af låsecylinder og nøgler
 • Rengøring af kontorer og fællesarealer

Snerydning og saltning af flg:

 • P-pladse og veje
 • Gangstier og trapper
 • Svalegange mv.

Ring for at høre nærmere.