Vedligehold

Indenfor vedligehold tilbyder vi :
  • Græsklipning
  • Beskæring af træer
  • Klipning af hække
  • Ukrudtsbekæmpelse på grusarealer og flisebelægninger
  • Gødskning og vertikalskæring af græsplæner
  • Renholdelse af busketter og bede
  • Fejning af stier og parkeringspladser mv.
  • Beskæring og fældning af træer
  • Snerydning og glatførebekæmpelse